Vejledning

Vejledning

Hvad skal du efter skolen? Hvilke prøver er særligt vigtige for dig?

Allerede ved skolestart vil du have den første samtale med én af skolens to vejledere. Her vil I tale om dine ønsker om ungdomsuddannelse.

Gennem skoleåret har du flere samtaler med din vejleder, og det skal hjælpe dig med at vælge rigtigt.

Vejledningen på Sjørringvold Efterskole foregår individuelt, og vi betragter vejledningen af dig som meget vigtig for at du kan nå dine mål.

Er du uddannelsesparat?

Fra 8. klasse vurderes du ud fra:

  • Motivation – du vil gerne lære noget.
  • Selvstændighed – det betyder, at du er aktiv i undervisningen.
  • Ansvarlighed – det betyder, at du skal forberede dig til timerne, lave lektier.
  • Mødestabilitet – at du ikke bliver væk fra undervisningen.
  • Valgparathed – at du arbejder på at afklare dit fremtidige uddannelsesvalg.
  • Samarbejdsevne – at du kan overholde fælles aftaler og bidrage positivt til fællesskabet.
  • Respekt – at du kan udvise respekt for andre mennesker og tale ordentligt.
  • Tolerance – at du kan samarbejde med andre mennesker selvom de er forskellige fra dig.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!