Regler

Grundregler

Du skal vise hensyn, respekt og være ordentlig over for dig selv, andre og skolen. Det betyder, at du skal passe på dig selv og at vi vil have en mobbefri skole. En skole, hvor der mellem ansatte og elever er en gensidig respekt og tillid.

  • På Sjørringvold Efterskole gælder de samme regler som i samfundet – jf. straffeloven.
  • Du må ikke ryge, drikke alkohol eller indtage andre former for rusmidler på skolen. Reglen omfatter også enhver form for energidrik samt e-cigaretter.
  • Du skal være på dit eget værelse fra kl. 22.00
  • Du skal møde til tiden.
  • Når du ligger syg på skolen, inddrages din iPad og telefon så du hurtigst muligt kan blive rask igen. Er du mere alvorligt syg er det bedst at ligge derhjemme.
  • Din mobiltelefon, iPad eller computer skal være slukket om natten. Mobilen afleveres eller slukkes i undervisningen med mindre den har et fagligt formål.
  • Usunde fødevarer: Det vil være godt for dig og din koncentration, hvis du ikke drikker cola, spiser slik og lignende. Usunde fødevarer hører kun til på værelset, ikke i andre af skolens  lokaler. Du må gå til købmanden eller bageren efter skoletid.

 

Vi oplever nogle gange elever der har udfordringer ved dele af skolens grundholdning. I den forbindelse gøres der et stort arbejde fra klasselærere og trivselsteamet på skolen til at hjælpe eleven til at ændre indgroede vaner. Vi forventer, at der fra elevens side gøres en indsats hen mod et forbedret samarbejde. Dette arbejde er en proces, hvor forældre og eventuelt kommune inddrages som samarbejdspartnere omkring eleven. Vi forventer ikke en omstilling øjeblikkelig, men at eleven i denne proces viser en parathed til at omstille sig til fællesskabet og efterskolelivet under det regelsæt der fungerer på skolen.

Hjemsendelse

Hvis en elev hjemsendes sker det på baggrund af grundige overvejelser fra skolens side. Eleven høres altid i en hjemsendelsessag. Hjemsendelse sker når der ikke længere kan opretholdes et positivt samarbejde mellem skole og elev.

Direkte hjemsendelse sker i meget få tilfælde, hvis der er tale om en direkte overtrædelse af straffeloven. I grove tilfælde vil man blive bedt om at forlade skolen øjeblikkelig efter en samtale med skolens forstander, naturligvis efter forældrene er underrettet.

Den 13. juni 2012 vedtog folketinget en ny rygelov, det betyder for elever, medarbejdere og besøgende på Sjørringvold Efterskole, at det er forbudt at ryge på skolens matrikel.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!