Alt det officielle

Herunder er de officielle lovmæssige oplysninger gjort tilgængelige på hjemmesiden

Sjørringvold Efterskole tilbyder folkeskolens 8., 9. og 10. klasses afgangseksamen. Vi er fritaget for at afholde prøve i fagene historie og kristendomskundskab.

Værdigrundlag.

Sjørringvold Efterskole er en ordblindeefterskole, der henvender sig til unge med specifikke læse- og stavevanskeligheder. Vi tror på, at vore elever læsefagligt styrkes ved at være sammen med andre unge med samme problemstillinger i et intenst undervisningsmiljø.

Vi mener endvidere, at vore elever i forpligtende samvær i ansvarlighed og gensidig respekt vil højne deres selvværd og livsglæde og omsorg for andre. Det er vores holdning, at undervisningen og samværet på skolen således vil udvikle eleverne socialt og menneskeligt og give dem flere muligheder for at engagere sig aktivt i det demokratiske samfund i dagens Danmark.

Årsplan for skoleåret:

Indholdsplan for skoleåret 2023-24

Indholdsplan uploadet på side 27. oktober 2023

Resultaterne af evaluering (værdier)

Kommende: Selvevaluering af værdigrundlag 2023 sker som en opfølgning på kerneværdier fra 2021.

Strategi for vejledningsindsats

Sikkerhedsinstruks til kano

Uploadet til side 29.november 2013

Nøgletal for Sjørringvold Efterskole

Karakterer og overgangsfrekvens

UMV fra 2020

Næste UMV udarbejdes i skoleåret 2022-23.

Undervisningsevaluering fra 2022

Næste undervisningsevaluering udarbejdes i 2024.

Opfølgningsplan for undervisningsevaluering 2022

Mobbepolitik

Video-overvågning

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!