Undervisning

Undervisning, fag og eksamen

Er du ordblind eller har læse- og stavevanskeligheder har du mulighed for at gå på Sjørringvold Efterskole.

Vi ved hvad det vil sige at være ordblind, og derfor har du mulighederne for at rykke dig fagligt. Du vil lære at bruge de værktøjer der hjælper dig videre med dine faglige mål. Formålet med undervisningen er, at du skal opleve en faglig og menneskelig udvikling, så du kan starte den ungdomsuddannelse du ønsker. Det er også oplevelser, der styrker dit selvværd og dine personlige kompetencer, det, du er bedst til.

På Sjørringvold Efterskole kan du tage en fuld 9. klasse eller 10. klasses afsluttende prøve. Den er adgangsgivende til den ungdomsuddannelse du vælger om det er gymnasiet, HF, teknisk skole eller noget helt andet.

Du vil få en grundig vejledning i dit fremtidige studievalg, og samtaler med skolens vejledere for at finde netop den studievej der er god for dig.

Vi arbejder primært på iPad, da den er let at finde rundt i. Du vil lære alle hjælpeværktøjerne og kan bruge den til aflevering i alle skriftlige afgangsprøver.

De obligatoriske fag i 9. klasse er dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi, biologi, geografi, idræt, tysk og samfundsfag.

I 10. klasse kan du tage afgangsprøve i dansk, matematik og engelsk.

Er du ikke sikker på, om du vil tage afgangsprøven, hjælper vi dig med at finde ud af din fremtid. Vi er meget engagerede i den og ved, at du gennem den rigtige vejledning får en bedre start på resten af livet.

 

Læs mere om vejledning her…

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!